SERVEIS INFORMÀTICS

SEGURETAT INFORMÀTICA

TÉ SISTEMES DE SEGURETAT LA SEVA INFRASTRUCTURA INFORMÀTICA? ÉS SEGURA?

No deixi que els seus equips siguin vulnerables a les amenaces externes. Internet és una font constant d’entrada d’atacs. Un alt percentatge dels usuaris a la xarxa han sofert alguna vegada una seriosa pèrdua de dades.

La seguretat informàtica té com objectiu protegir i salvaguardar la infrastructura i les dades que hi conté. Inverteixi en seguretat i redueixi riscos instal·lant antivirus i realitzant còpies de seguretat.

PLA DE SEGURETAT

Un pla de seguretat de la informació es crea amb la finalitat de protegir el diferents sistemes informàtics de l’empresa tractant d’aconseguir confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades.

Cal evaluar els riscos als quals està exposada la informació, definir les polítiques de privacitat i establir les responsabilitats que haurà d’assumir cada treballador mentre perteneixi a l’organització.

CÒPIES DE SEGURETAT

Amb quina freqüència realitza còpies de seguretat de dades a la seva empresa?

Establir un sistema de còpies de seguretat pot resultar vital per salvaguardar les dades de l’empresa. Perdre tota la informació que es tenia emmegatzemada per no realitzar còpies de seguretat les conseqüències poden ser devastadores. Aquestes es poden programar de forma automàtica i diària per tal de facilitar el procés.

ANTIVIRUS

Defensi els seus equips d’intrusos. Amb el transucurs del temps i l’avenç d’ Internet, els antivirus han evolucionat cap a un software més complex que no tan sols busquen detectar virus informàtics, sinó també els bloqueja, desinfecta i preveu una infecció dels mateixo en el futur.

Als darrers anys també han anat en augment els Spyaware o Malware. Eviti l’ entrada d’intrusos i sostracció de dades importants per vostè i la seva empresa.

PREGUNTES FREQÜENTS

Són necessàries les còpies de seguretat?

SI. En més o menys freqüència, les còpies de seguretat són obligatòries. Cal salvaguardar un dels actius més importants de l’empresa com és la informació del negoci davant els atacs o incidències.

Amb quina freqüència realitzo còpies de seguretat?

La freqüència depèn de cada empresa. Cal fer-se la següent pregunta: En cas de pèrdua de dades, des de quin dia m’agradaria recuperar la informació? En la resposta tindrá la freqüència que ha de realitzar les còpies de seguretat.

Quins requisits ha de tenir una còpia?

Una bona solució de còpies de seguretat ha de complir els següents requisits:

– Que sigui automàtica.

– Còpies encriptades.

– Possiblitat de mantenir còpies anteriors.

– Permetre el duplicat de dades, la qual cosa optimitza el rendiment i els recursos destinats a les còpies.

– Que es puguin recuperar fàcilment en cas de desastre.

On guardo la informació copiada?

Existeixen diferents suports on salvaguardar la nostra informació. En una primera instància es poden fer còpies locals al mateix ordinador o servidor on es troben les dades, però no és gens recomanable que aquesta sigui la única. Cal que aquesta còpia es trobi també en suports externs com: disc durs, llapis usb, servidors, cintes, CD-ROMS…

És necessàri instal·lar un antivirus?

Si.

DISTRIBÏDOR AUTORITZAT

NOD32

Consulti ara els diferents plans que tenim per a les PiMES.

SOL·LICITI INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS.

El podem ajudar?

Si té qualsevol dubte, vol posar-se en contacte amb nosaltres o rebre més informació, ompli el següent formulari.